Banan

Drivingrange med 10 platser under tak och 8 platser utan tak, spel från matta. Öppen hela dygnet. Du betalar bollarna med betalkort.

Stort övningsområde för pitch, bunkrar, chipinggreen och stor puttinggreen.

Banan är av seaside-karaktär vid Viskans utlopp i havet. Närheten till havet gör att vinden ofta påverkar spelet. Det finns vattenhinder såsom bäckar och märgelgravar och därtill stengärdsgårdar i spel på nästan alla hål. Huvudparten av hålen ligger på mark av links-karaktär.

Banan består av 9 välpreparerade greener med 18 utslagsplatser (alla med gräs).

Banan är ganska platt och därför lätt att gå, men för den som har svårt att gå så finns bilar att hyra.

Banan är ritad av Rune SyneliusMarken tillhörde Ås kloster som grundades på södra sidan av Viskan kring år 1194, där Kungsgården nu ligger. Kanalsystem, märgelgravar och stengärdsgårdar byggdes av cisterciensermunkarna som bodde på klostret. Det bodde som mest mellan 60 – 70 munkar på klostret, en del kom vandrande från Frankrike.

Kungsgården: Den nuvarande huvudbyggnaden i putsat tegel byggdes 1806-1807 efter ritningar av Carl Hårleman. Åsklosters kungsgård är ett byggnadsminne i Ås socken i Varbergs kommun i Hallands län.

Kungsgårdar eller kungsladugårdar var gårdar på olika orter i ett land, vilka kungen hade till sitt förfogande för att på gårdens avkastning, in natura, kunna försörja sig och sin hird, sitt beridna följe. Skatt betalades ursprungligen enbart till krigsmakten.