Lokala regler

Lokala regler godkända av SGF Halland 2021-05-06

 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 

 1. Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

 1. Onormala banförhållande (Regel 16.1)
 2. Mark under arbete (MUA)
 • Alla områden som identifieras av blå pinnar eller omslutes av vit linje är MUA.
 • Områden definierade av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete. Störande inverkan föreligger inte som bara ger störande inverkan på spelarens stans.

 

 1. Oflyttbara tillverkade föremål
 • Alla markeringar som visar avståndet till green är oflyttbara tillverkade föremål.
 • Ett ungt träd identifierat med stödpinne är spelförbudszon.
  Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

 

 1. Organisk del av banan

Tvärsgående stengärdsgårdar på hålen 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 17 och 18 är organisk del av banan.

Lösa stenar får inte tas bort ur stengärdsgårdarna.

 

GodkändaSGF Halland 2021-05-06

Lokala regler godkända av SGF Halland 2021-05-06

 

 

——————————————————————————————————————

Lokala ordningsföreskrifter för Klosterfjordens GK.

3.1  Markeringar. Avståndsmarkeringar Röd markering: Pinne eller platta mitt i fairway, markerar avståndet 100 meter till greens mittpunkt. Gul markering: Pinne eller platta mitt i fairway, markerar avståndet 150 meter till greens mittpunkt.

3.2  Flaggfärg: Röd flagga står på främre del av green. Gul flagga står greenmitt. Vit flagga står bortre del av green.

3.3  Out of bounds område tillträde förbjudet.  Det är förbjudet att beträda, hämta bollar till höger om hål 2/11, båda sidor om hål 3/12, vänster sida om hål 6/15, bakom green hål 8/17 och vänster sida hål 9/18.

Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Lokala tävlingsföreskrifter för Klosterfjordens GK.

4.1  Övningsspel. Före en slagspelstävling får deltagare i annan tävling tidigare samma dag ske, om det i information om denna tävling officiellt meddelats att den inte skall betraktas som övningsspel och därmed inte utgöra hinder enligt Regel 5.2b för deltagande i senare slagspelstävling samma dag.