Hitta hit

Tag av från E6, motorvägen vid avfart nr 56 och kör mot Värö/Ringhals.
Efter cirka 1 km sväng vänster mot Åskloster.
När du kommer in i samhället ligger golfbanan direkt till vänster.

 

Klosterfjordens Golfklubb, Kungsgården 1, 432 96 Åskloster
Telefon: 0340-62 60 19