Friskvårdsbidrag

 

Godkända avdragsgilla förmåner inom golf (utdrag från Golf.se)

  • Spelrättsavgift 

  • Greenfeeavgifter (under 1000 kr per tillfälle)

  • Egen träning på drivingrange

  • Golfträning, nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor

  • (medlemsavgiften är ej avdragsgill)