ROBOTGRÄSKLIPPARE

Namn: Sture, Kloster och den lille heter Viskan.

Klubben gör en satsning på robotgräsklippare, varför det är viktigt att veta vad som gäller ur regelsynpunkt, om dessa stör spelet. Enligt lokal regel så räknas en stillastående robotgräsklippare som ett oflyttbart tillverkat föremål. (Det är förbjudet att flytta, lyfta eller vidröra roboten.)

Boll i vila:

Roboten knuffar bort bollen.

Bollen måste återplaceras på den  uppskattade punkten där bollen låg. Regel: 9.6.

Om bollen är trasig eller inte går att få tag på inom några sekunder, får spelaren ta en ny boll. Regel: 14.2.

Roboten trycker ner bollen i marken. Roboten kör sönder bollen.

Om läget har förändrats skall bollen eller en annan boll placeras på den närmaste platsen inom en klubblängd som mest liknar det ursprungliga läget.

Boll i rörelse:

Bollen träffar roboten och studsar iväg.

Bollen spelas där den hamnar. Regel: 11.1.

Bollen hamnar ovanpå eller under roboten och följer med den.

Bollen eller en annan boll droppas på den uppskattade punkten rakt under där den först hamnade i/under roboten

Lättnadsområde om en klubblängd. Regel: 11.1

Bollen hamnar på eller under roboten som står still.

Roboten är ett oflyttbart tillverkat föremål och lättnad får tas enligt Regel: 1e – sök närmaste punkt för lättnad och droppa i ett lättnadsområde om en klubblängd.